Experimenta Pontevedra, Festival de Deseño Urbano, celebra a súa primeira edición do 21 ao 24 de xuño de 2018. Catro días onde o espazo público transfórmase buscando fomentar un uso que potencie a imaxinación e o xogo.

Bases do concurso de ideas do deseño dunha instalación efemera de deseño urbano na Praza de Ourense en Experimenta Pontevedra, Festival de Deseño Urbano.